Ứng dụng giáo dục STEM vào việc nghiên cứu và xây dựng giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề của xã hội hoặc của địa phương, liên quan đến một trong 04 lĩnh vực: Xã hội, Môi trường, Giáo dục, Y tế & Sức khỏe.

Solve for Tomorrow là cuộc thi dành cho học sinh THCS & THPT (với sự hướng dẫn của giáo viên), khuyến khích các em chủ động nghiên cứu và ứng dụng giáo dục STEM để giải quyết những vấn đề của địa phương.

Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina, Công ty TNHH Samsung HCMC CE Complex – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh, và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam.

Tổ chức Junior Achievement Vietnam (JA Vietnam)

từ ngày 12.05.2022 đến hếtngày 13.11.2022

 • Đối tượng:
  • Bảng A - Học sinh THCS trên toàn quốc (từ lớp 6 – lớp 9)
  • Bảng B - Học sinh THPT trên toàn quốc (từ lớp 10 – lớp 12)
 • Ngôn ngữ dự thi: Tiếng Việt
 • Hình thức tham dự: học sinh cần đăng ký tham gia theo nhóm và cần lưu ý:
  • Một nhóm cần bao gồm các thành viên: (i) 01 giáo viên trực tiếp hỗ trợ - hướng dẫn học sinh thực hiện bài thi của nhóm mình; và (ii) mỗi nhóm có tối thiểu 02 học sinh và tối đa 04 học sinh dự thi.
  • Một giáo viên có thể tham gia hướng dẫn nhiều đội thi cùng một lúc.
  • Một học sinh chỉ được đăng ký tham gia một đội thi duy nhất.
 • Đội thi có thí sinh hoặc giáo viên không thường trú/tạm trú dài hạn/làm việc chính thức tại Việt Nam được xem là không đủ điều kiện tham dự.
 • Nhân viên của tổ chức Junior Achievement Vietnam (JA Vietnam) và các đơn vị có liên quan và thân nhân của các đối tượng này không được tham dự cuộc thi.
 1. Vòng Sơ Khảo: gồm 2 hoạt động (a) Đào Tạo Trực Tuyến & (b) Nộp Bài Thi Trực Tuyến
 • Thời gian:12.05.202215.07.2022
  1. Đào Tạo Trực Tuyến: Giáo viên và Học sinh của đội thi sẽ tham gia khoá đào tạo trực tuyến để nâng cao kỹ năng thực hiện và trình bày dự án.
  • Nội dung đào tạo bắt buôc dành cho Giáo viên (gồm 02 hình thức đào tạo (a) Đào tạo qua Cổng đào tạo trực tuyến và (b) Đào tạo qua nền tảng trực tuyến MS Teams): Giáo dục STEM & Tổ chức, Quản lý các hoạt động Giáo dục STEM trong nhà trường: cung cấp cho Giáo Viên kiến thức về giáo dục STEM và cách ứng dụng giáo dục STEM vào các hoạt động dạy và học trong nhà trường.(Ghi chú: 03 buổi Tập huấn trực tuyến qua nền tảng MS Teams sẽ được tổ chức cho đội ngũ Giáo viên hướng dẫn các đội thi tham gia).
  • Nội dung đào tạo tham khảo dành cho Giáo viên (Giáo viên có thể tham khảo thêm nội dung đào tạo này):
   • Quản lý dự án: cung cấp cho Giáo viên kiến thức và quy trình để quản lý một dự án hiệu quả.
   • Tư duy thiết kế: cung cấp cho Giáo Viên phương pháp tiếp cận mới về cách giải quyết vấn đề, từ đó có thể ứng dụng trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý học sinh.
  • Nội dung đào tạo bắt buộc dành cho Học sinh: Giáo dục STEM & các nghề nghiệp triển vọng trong lĩnh vực STEM: giúp Học sinh tìm hiểu về giáo dục STEM và định hướng nghề nghiệp cho Học sinh trong lĩnh vực STEM.
  • Nội dung đào tạo tham khảo dành cho Học sinh (Học sinh có thể tham khảo thêm nội dung đào tạo này):
   • Tư duy thiết kế: cung cấp cho Học sinh phương pháp giải quyết vấn đề trong học tập để đạt được hiệu quả tốt hơn.
   • Phương pháp nghiên cứu: hướng dẫn học sinh các bước cần triển khai khi thực hiện một dự án nghiên cứu khoa học.
   • Kỹ năng mềm bao gồm các kỹ năng: Giải quyết vấn đề, Quản lý thời gian, Tư duy sáng tạo, Làm việc nhóm, Thuyết trình.
  • Cách thức tham gia:
   • Bước 1: Học sinh và Giáo viên tạo tài khoản trên cổng đào tạo trực tuyến tại website của cuộc thi www.kientaotuonglai.com.vn(Lưu ý: cần ghi rõ thông tin theo hướng dẫn)
   • Bước 2:Học sinh và Giáo viên chọn chương trình tương ứng (chương trình dành cho đối tượng Giáo viên và Học sinh) và tham gia học tập theo hướng dẫn trên website www.kientaotuonglai.com.vn.
   • Bước 3: Học sinh và Giáo viên làm bài kiểm tra cuối chương trình học. Sau khi hoàn tất, học sinh và giáo viên sẽ được nhận mã hoàn thành khoá học và Giấy Chứng Nhận từ hộp thư điện tử info@kientaotuonglai.com.vn.
   • Lưu ý:
    • Cổng đào tạo trực tuyến dự kiến sẽ mở vào ngày 23.05.2022.
    • Giáo viên hướng dẫn và Học sinh phải đảm bảo tham dự và hoàn thành đủcác nội dung đào tạo bắt buộc để đảm bảo tính hợp lệ khi tham dự cuộc thi.
    • Nội dung đào tạo trực tuyến dành cho Giáo viên và Học sinh trên toàn quốc là hoàn toàn miễn phí.
  1. Nộp bài thi trực tuyến:
  • Thời gian nộp bài thi: từ ngày 12.05.2022 đến 23:59 ngày 15.07.2022.
  • Hình thức: nộp bài thi trực tuyến quawww.kientaotuonglai.com.vntheo hướng dẫn
  • Cách thức thực hiện:
   • Bước 1: Các đội thi tham khảo hướng dẫn chi tiết, và mẫu bài dự thi (dưới dạng Word hoặc Powerpoint) tại website www.kientaotuonglai.com.vn
   • Bước 2:Đại diện đội thi dùng tài khoản đã học trực tuyến để thực hiện việc đăng tải bài thi trực tuyến tại www.kientaotuonglai.com.vn
   • Bước 3: Đội thi chọn “Nộp bài thi trực tuyến” và lựa chọn Bảng thi tương ứng để nộp bài dự thi (Bảng A – Học sinh THCS; Hoặc Bảng B – Học sinh THPT), điền thông tin đăng ký và đăng tải bài dự thi theo hướng dẫn tại www.kientaotuonglai.com.vn
  • Bài dự thi hợp lệ là bài thi thực hiện theo đúng hướng dẫn như sau:
   • Tên file bài dự thi được đặt tên theo cú pháp

       1. [Bảng A THCS]_[Tỉnh/Thành phố]_[Tên Trường]_[Tênđội] (VD: Bảng A THCS_Hà Nội_Trường THCS Giảng Võ_ Đội ABC).

       2. [Bảng B THPT]_[Tỉnh/Thành phố]_[Tên Trường]_[Tên đội] (VD: Bảng B THPT_Hà Nội_Trường THPT Trần Phú_ Đội DEF).

 • Bài dự thi được thực hiện dưới dạng Word hoặc Powerpoint phải đảm bảo đầy đủ các phần sau:
 1. Đề tài dự thi
 2. Lý do chọn đề tài
 3. Phương pháp tìm hiểu vấn đề
 4. Ý tưởng về giải pháp
 5. Giải pháp thực hiện mô hình mẫu
 6. Quy trình thử nghiệm giải pháp
 7. Tính khả thi của giải pháp
 8. Kế hoạch tài chính dự kiến
 9. Kế hoạch triển khai thực hiện dự án
 10. Phụ lục
 • Đội thi chỉ được công nhận đủ điều kiện nộp bài dự thi khi mỗi thành viên đội thi đã hoàn thành Khoá Đào Tạo Trực Tuyến và nhận mã hoàn thành khoá học.
 • Trong thời hạn nộp bài của Vòng Sơ Khảo, đội thi được quyền bổ sung thông tin, cập nhật nội dung bài dự thi đã gửi trên hệ thống. Mỗi nội dung được gửi từ 01 tài khoảnđã đăng ký trên website www.kientaotuonglai.com.vn được xem là 01 bài dự thi, do đó đội thi cần gửi lại toàn bộ các thông tin quy định trong mỗi lần cập nhật và chỉ dùng 01 tài khoản để liên lạc với BTC. Trong trường hợp đội thi muốn gửi bài dự thi lần 02, lần 03, … tên file bài dự thi phải đặt theo cú pháp:

1. [Bảng A THCS]_[Tỉnh/Thành phố]_[Tên Trường]_[Tên đội]_[Gửi lại lần 02/03/…] (VD: Bảng A THCS_Hà Nội_Trường THCS Giảng Võ_ Đội ABC­_ Gửi lại lần 02, lần 03,…).

2. [Bảng B THPT]_[Tỉnh/Thành phố]_[Tên Trường]_[Tên đội]_[Gửi lại lần 02/03/…] (VD: Bảng B THPT_Hà Nội_Trường THPT Trần Phú_ Đội DEF­_ Gửi lại lần 02, lần 03,…)

 • Lưu ý quan trọng:
  • Đội thi chỉ dùng 01 tài khoản để liên lạc với BTC. BTC chỉ căn cứ trên nội dung Lần gửi cuối cùng nhận được từ đội thi tại thời điểm hết hạn nộp bài để xác định nội dung bài thi.Đối với bài dự thi được gửi trong thời gian quy định, BTC sẽ gửi email phản hồi xác nhận trong vòng 48 giờ tính từ thời điểm nhận được bài dự thi. Nếu quá thời hạn trên mà đội thi vẫn chưa nhận được phản hồi, vui lòng liên hệ:
  • Đội thi chỉ được công nhận đủ điều kiện nộp bài dự thi khi mỗi thành viên đội thi đã hoàn thành Khóa đào tạo trực tuyến và nhận mã hoàn thành khóa học. Hotline BTC Cuộc thi: 0981 793 3360246 685 2255
  • Bài dự thi là ứng dụng chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc chưa từng được giải thưởng của các cuộc thi tương tự đã được tổ chức.
 • Công bố kết quả Vòng Sơ Khảo:
  • 40 đội thi có số điểm cao nhất (trong đó có 20 đội Bảng A - THCS và 20 đội Bảng B – THPT) sẽ được liên hệ trực tiếp bằng thư điện tử và điện thoại để thông báo tham dự Vòng Phát Triển Sản Phẩm.
  • Kết quả sẽ được công bố chính thức tại website www.kientaotuonglai.com.vndự kiến vào ngày 15.08.2022.
 1. Vòng Phát Triển Sản Phẩm:
 • Thời gian: 15.08.202230.09.2022
 • Hình thức: Ở vòng thi này, các đội thi sẽ nộp bài dự thi theo các bước sau:
  • Bước 1: Từ ý tưởng đã được BTC công nhận ở Vòng Sơ Khảo, mỗi đội thi phát triển ý tưởng này thành mô hình thực tế và hoạt động được. Chức năng hoạt động của mô hình có thể thay đổi theo tình hình thực tế nhưng phải cùng giải pháp đã được BTC công nhận từ Vòng Sơ Khảo.
  • Bước 2: Đội thi quay video clip thuyết trình giới thiệu về dự án:
   • Thời lượng: tối đa 15 phút.
   • Hình thức: quay cận hình ảnh của sản phẩm và đảm bảo đầy đủ các thành viên của đội thi thuyết trình.
   • Nội dung:
 • Giới thiệu về đội thi
 • Vai trò của các thành viên trong đội
 • Ý tưởng/Giải pháp của sản phẩm
 • Mô tả về sản phẩm
 • Các bước thực hiện sản phẩm
 • Bước 3: Đội thi gửi bài dự thi bao gồm (1) Video clip thuyết trình giới thiệu về dự án và (2) Bản giới thiệu về đội thi và Tài liệu hướng dẫn về sản phẩm dưới dạng Word hoặc PowerPoint.
 • Bước 4: Đội thi gửi bài dự thi Vòng Phát triển sản phẩm qua hộp thư info@kientaotuonglai.com.vn(có thể gửi dưới hình thức tệp đính kèm hoặc link – trong trường hợp clip dung lượng lớn).
 • Yêu cầu kích cỡ mô hình sản phẩm: không vượt quá kích thước quy định - rộng 1m x dài 1.5m.
 • Thời hạn nộp bài thi:trước 23h59p ngày 30.09.2022.
 • Để hỗ trợ các đội thi hoàn thiện mô hình sản phẩm, BTC sẽ có 02 nội dung đào tạo bổ sung và bắt buộc cho các đội thi như sau:

a. Cố vấn chuyên môn (Online):

  • Nội dung: Đội ngũ chuyên gia cố vấn có chuyên môn sẽ hỗ trợ và đồng hành với các đội thi bắt đầu từ Vòng Phát Triển Sản Phẩm đến hết Chung kết của Cuộc thi trên nền tảng MS Teams.
  • Thời gian dự kiến: 2-3 buổi trong khoảng thời gian từ ngày 15.08.2022 đến ngày 13.11.2022 theo lịch do BTC sắp xếp.

b. Tập Huấn trực tiếp:

  • Đối tượng đào tạo: (1)Học sinh THCS và (2) Học sinh THPT.
  • Nội dung đào tạo:
  • Kiến thức và kỹ năng để hoàn thiện sản phẩm
  • Kỹ năng mềm
   • Thời gian dự kiến: trong khoảng thời gian từ ngày 15.08.2022 đến ngày 30.09.2022 theo lịch do BTC sắp xếp.
   • Hình thức: Tập huấn trực tuyến (qua nền tảng MS Teams).
 • Công bố kết quả Vòng Phát Triển Sản Phẩm:
  • 20 đội thi có số điểm cao nhất sẽ được liên hệ trực tiếp bằng thư điện tử và điện thoại để thông báo kết quả tại Vòng Phát triển sản phẩm (gồm 10 đội Bảng A – THCS và 10 đội Bảng B – THPT), trong đó:
 • 10 đội thi đạt Giải Khuyến khíchsẽ được liên hệ bằng thư điện tử và điện thoại để thông báo kết quả tại Vòng Chung kết (gồm 05 đội Bảng A – THCS và 05 đội Bảng B – THPT).
 • 10 đội thi còn lại sẽ góp mặt trực tiếp tại Chung kết Cuộc thi Solve for Tomorrow 2022 (gồm 05 đội Bảng A – THCS và 05 đội Bảng B – THPT).
 • Kết quả sẽ được công bố chính thức tại website www.kientaotuonglai.com.vn dự kiến vào ngày 15.10.2022.
 • Ghi chú: Các đội thi tham dự Vòng Phát triển sản phẩm sẽ được BTC hỗ trợ chi phí là 10.000.000 đồng để hoàn thiện bài dự thi của minh (Chi phí hỗ trợ sẽ được gửi tới các đội thi khi Vòng Phát triển sản phẩm kết thúc để đảm bảo đội thi có trách nhiệm và cam kết hoàn thành Vòng thi).
 1. Vòng Chung Kết
 • Thời gian để TOP 10 đội thi tham gia Chung kết hoàn thiện sản phẩm: 16.10.2022 – 12.11.2022
 • Thời gian thi Chung Kết dự kiến: 13.11.2022
 • Nội dung thi Chung kết:
  • Gian hàng trưng bày sản phẩm/ mô hình.
  • Thuyết trình về sản phẩm/ mô hình và trả lời câu hỏi trước Hội đồng Ban Giám Khảo.
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Cách thức di chuyển:
  • Các đội thi di chuyển tự túc từ địa phương đến địa điểm tập trung thi Chung kết.
  • Các đội thi sẽ được BTC hỗ trợ chi phí đi lại và khách sạn khi tham dự Chung Kết (tối đa 04 Học sinh và 01 Giáo viên hướng dẫn).
 • Hình thức thi: thuyết trình về dự án trên sân khấu
  • Mỗi đội thi sẽ có tối đa 15 phút thuyết trình và 05 phút trả lời câu hỏi trước Hội đồng Ban Giám Khảo.
  • Mỗi đội thi cần chuẩn bị 01 poster, kích thước không quá khổ A0 (1189mm x 841mm) để giới thiệu về dự án của đội tại khu trưng bày của buổi Chung kết.
 • Tất cả các Đội thi TOP 10 cần có mặt tại địa điểm thi Chung kết để tham dự Vòng Chung Kết. Đội thi vắng mặt xem như bỏ cuộc và sẽ không được nhận giải cùng các hỗ trợ tương ứng dành cho đội thi tham dự Vòng Chung Kết.
 • Lễ Trao Giải & kết quả Vòng Chung Kết sẽ được tổ chức và công bố vào cùng ngày thi.
 1. Giải thưởng dành cho VÒNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN:  

KHU VỰC MIỀN BẮC (từ Tp. Đà Nẵng trở ra miền Bắc)

 • 05 Giải thưởng trị giá 15.000.000 đồng dành cho 05 Tỉnh/ Thành phố có tỉ lệ Giáo viên và Học sinh tham gia đào tạo trực tuyến cao nhất – Mỗi giải là 01 sản phẩm Samsung trị giá 15.000.000 đồng.
 • 10 Giải, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng dành cho 10 Trường có tỉ lệ Giáo viên và Học sinh tham gia hoàn thành đào tạo trực tuyến cao nhất – Mỗi giải là 01 sản phẩm Samsung trị giá 10.000.000 đồng.

KHU VỰC MIỀN NAM (từ tỉnh Quảng Nam trở vào miền Nam)

 • 05 Giải thưởng trị giá 15.000.000 đồng dành cho 05 Tỉnh/ Thành phố có tỉ lệ Giáo viên và Học sinh tham gia đào tạo trực tuyến cao nhất – Mỗi giải là 01 sản phẩm Samsung trị giá 15.000.000 đồng.
 • 10 Giải, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng dành cho 10 Trường có tỉ lệ Giáo viên và Học sinh tham gia hoàn thành đào tạo trực tuyến cao nhất – Mỗi giải là 01 sản phẩm Samsung trị giá 10.000.000 đồng.
 1. Giải thưởng VÒNG CHUNG KẾT:
 • 02 Giải Nhất (01 đội THCS & 01 đội THPT): gồm 01 sản phẩm của Samsung trị giá 25.000.000 đồng/ người dành cho mỗi cá nhân Thí sinh và Giáo viên hướng dẫn của đội chiến thắng hạng mục giải tương ứng.
 • 02 Giải Nhì (01 đội THCS & 01 đội THPT): gồm 01 sản phẩm của Samsung trị giá 15.000.000 đồng/ người dành cho mỗi cá nhân Thí sinh và Giáo viên hướng dẫn của đội chiến thắng hạng mục giải tương ứng.
 • 06 Giải Ba (03 đội THCS & 03 đội THPT): gồm 01 sản phẩm của Samsung trị giá 10.000.000 đồng/ người dànhcho mỗi cá nhân Thí sinh và Giáo viên hướng dẫn của đội chiến thắng hạng mục giải tương ứng.
 • 10 Giải Khuyến khích (05 đội THCS & 05 đội THPT):gồm 01 sản phẩm của Samsung trị giá5.000.000 đồng/ người dànhcho mỗi cá nhân Thí sinh và Giáo viên hướng dẫn của đội chiến thắng hạng mục giải tương ứng.
 • 02 Giải bình chọn (01 đội THCS & 01 đội THPT): gồm 01 sản phẩm của Samsung trị giá 5.000.000 đồng người dành cho mỗi cá nhân Thí sinh và Giáo viên hướng dẫn của đội  chiến thắng hạng mục giải tương ứng.
Cam kết tham dự:
 • Đối với Vòng Chung Kết:Các đội thi sẽ tập trung thi Chung Kết tại Hà Nội dự kiến vào ngày 13.11.2022. Giáo viên hướng dẫn đội thi chịu trách nhiệm xin phép Ban Giám Hiệu & Phụ huynh và hỗ trợ sắp xếp thời gian để tạo điều kiện cho học sinh tham dự Vòng Chung kết.
 • Các đội thi được lựa chọn vào vòng trong nếu không đủ điều kiện sắp xếp tham dự theo lịch trình thì cần phản hồi ngay đến BTC trong vòng 24 giờ để BTC chọn đội có số điểm cao tiếp theo thay thế.
 • Thí sinh và Giáo viên tham gia cuộc thi cần cam kết thực hiện đúng và đầy đủ theo hướng dẫn của Ban Tổ Chức (BTC), đồng thời sắp xếp lịch trình để tham dự theo yêu cầu dưới đây nếu vượt qua vòng sơ khảo và được chọn vào vòng tiếp theo:

  1. Đối với Vòng Sơ Khảo: Giáo viên và Học sinh bắt buộc phải tham gia và hoàn thành khoá đào tạo trực tuyến; và nộp bài dự thi trực tuyến đúng thời hạn theo hướng dẫn của BTC trên website.
  2. Đối với Vòng Phát Triển Sản Phẩm:
  • Cố vấn chuyên môn: Các đội thi bắt buộc phải tham gia các buổi hỗ trợ online với các cố vấn chuyên môn do BTC chỉ định. Do lịch trình công việc đặc thù của đội ngũ chuyên gia cố vấn, các đội thi vui lòng không thay đổi lịch tập huấn online như BTC đã sắp xếp và thống nhất với các đội thi.
  • Tập Huấn: Các đội thi bắt buộc phải tham gia buổi Tập huấn trực tuyến do BTC tổ chức.
  • Phát Triển Sản Phẩm: Giáo viên hướng dẫn đội thi chịu trách nhiệm xin phép Ban Giám Hiệu & Phụ Huynh và hỗ trợ sắp xếp thời gian để tạo điều kiện cho học sinh hoàn thiện sản phẩm dự thi của đội
Tư cách thí sinh:
 1. Học sinh và Giáo viên tham dự Vòng Sơ Khảo khi đăng ký tài khoản tại website www.kientaotuonglai.com.vn phải điền đầy đủ thông tin hợp lệ để đảm bảo tư cách thí sinh.
 2. Thí sinh tham dự Vòng Phát Triển Sản Phẩm và Chung Kết tại Hà Nội sẽ phải nộp các giấy xác nhận gồm: (i) Xác nhận học tập/công tác của đơn vị/ Trường THCS & THPT đang theo học/giảng dạy; (ii) Đồng ý vắng mặt (nghỉ học có xin phép) của đơn vị/ Trường THCS & THPT đang theo học/giảng dạy và (iii) Cam kết tham gia/Chấp thuận của Phụ Huynh (hoặc Người Giám Hộ hợp pháp) kèm Ủy quyền trách nhiệm giám hộ cho Giáo viên phụ trách.
 3. Giáo viên cần mang theo CMND trùng khớp với nội dung đã đăng ký ở Vòng Phát triển sản phẩm trong toàn bộ quá trình tham dự cuộc thi. Nếu thông tin nhân thân không phù hợp với thông tin đã đăng ký, BTC có quyền không giải quyết tham dự.
 4. Thí sinh vắng mặt tại Chương trình Tập huấn trực tuyến tại Vòng Phát triển sản phẩm sẽ bị tước quyền thi đấu. Trong trường hợp thí sinh đội thi gặp vấn đề bất khả kháng không thể tham gia Chương trình Tập huấn, đội thi phải thông báo trước ít nhất 03 ngày đến BTC bằng thư điện tử.
 5. Trong trường hợp thí sinh đội thi gặp vấn đề bất khả kháng không thể tiếp tục tham gia ở Vòng Phát Triển Sản Phẩm, đội thi chỉ được phép thay thế 01 thí sinh, với điều kiện phải thông báo trước ít nhất 1 tuần đến BTC bằng thư điện tử ngay khi nhận được thư thông báo kết quả Vòng Phát triển sản phẩm. Trong trường hợp thí sinh thay thế không đảm bảo thời gian tham dự Chương trình Tập huấn trực tuyến, đội thi xem như vắng mặt 01 thành viên.
 6. Trong trường hợp có đội thi bị tước quyền thi đấu sau khi xác nhận nhân thân tại Vòng Phát Triển Sản Phẩm, BTC sẽ chọn đội thi có số điểm cao tiếp theo để thay thế.
 7. Đội thi không được quyền thay thành viên ở Vòng Chung Kết.
 8. Đội thi phải hiện diện ít nhất 02 thành viên trong các ngày đào tạo, trong video clip thuyết trình về dự án và/hoặc ngày thi Chung Kết để được công nhận kết quả thi đấu. Giải thưởng chung cuộc chỉ được trao cho thành viên có mặt tham dự thi đấu, thành viên vắng mặt không được nhận giải thưởng nếu đội thắng cuộc.
Quy định về nội dung dự thi:
  1. Người tham gia cam kết tự trả lời, không sao chép câu trả lời từ nguồn trên mạng hay các ấn phẩm xuất bản về nội dung dự thi, cam kết sản phẩm chưa được đăng kí bảo hộ sở hữu trí tuệ bởi một cá nhân hay tổ chức nào.
  2. Người tham gia phải tự đảm bảo rằng tất cả nội dung dự thi đã được gửi thành công đến BTC. BTC không chịu trách nhiệm trước bất kỳ lỗi kỹ thuật nào dẫn đến việc người tham gia không thể gửi các nội dung dự thi trong khung thời gian quy định.
  3. Người tham gia đồng ý bồi thường đầy đủ cho BTC về mọi khoản tiền bản quyền, chi phí và bất kỳ khoản tiền nào khác nếu vi phạm bất kỳ quy định nào ở trên từ bất cứ ai hay vì bất cứ lý do nào.
  4. Bằng cách gửi các nội dung dự thi, mỗi người tham gia theo đó (a) ủy quyền riêng cho BTC sử dụng và/hoặc cấp phép cho các bên thứ ba liên quan để sử dụng một phần hoặc toàn nội dung dự thi này, trên toàn thế giới, mãi mãi và trên mọi phương tiện truyền thông hiện có hoặc xuất hiện sau này; (b) và nội dung dự thi KHÔNG phải là một phần hoặc toàn bộ của thông tin bất hợp pháp, xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ hoặc bất kỳ quyền hạn nào khác, hoặc chứa bất kỳ thông tin, nội dung và/hoặc tài liệu thuộc bất kỳ loại nào vi phạm pháp luật hoặc trái đạo đức; (c) bảo đảm rằng mọi nội dung dự thi là nội dung gốc của người tham gia và hoàn toàn chưa được sử dụng hoặc thắng giải cho bất kỳ cuộc thi nào từ trước, (c1) trong bất kỳ trường hợp nào; không hoặc sẽ không vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ điều khoản nào từ bất kỳ thỏa thuận nào khác mà người tham gia có thể là một bên liên quan, (c2) không chứa nội dung phỉ báng, hay nội dung khác mà việc phát hành hoặc bán nội dung này sẽ vi phạm bất kỳ đạo luật hoặc quy định nào của nhà nước hoặc địa phương, (c3) không tục tĩu hoặc bất hợp pháp dưới bất kỳ trường hợp nào khác, và (c4) sẽ không yêu cầu BTC chi trả hoặc gánh chịu bất cứ khoản phí nào đối với người tham gia hoặc bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào do việc sử dụng hoặc khai thác nội dung dự thi này.
  5. Những người thắng giải sẽ đồng ý để Đơn vị tổ chức và Đơn vị tài trợ hoặc các nhân viên PR (quan hệ công chúng) ủy quyền liên hệ để tham gia vào các sự kiện quan hệ công chúng vốn được liên kết với chiến dịch để tạo tin tức báo chí về cuộc thi và phạm vi thiết bị. Tin tức này có thể bao gồm, nhưng không bị giới hạn ở những trích dẫn được cung cấp để đưa vào các thông cáo báo chí, họp báo, cuộc phỏng vấn, v.v..
  6. Đơn vị tổ chức có quyền loại bỏ nội dung dự thi mà theo ý kiến của Đơn vị tổ chức là không tuân thủ các nội quy và quy định từ những cuộc thi này. Điều này có thể bao gồm nội dung dự thi có thông tin không hợp lệ hoặc không đúng.
Quy định chung về giải thưởng:
 1. Chấp nhận bất kỳ giải thưởng nào đồng nghĩa với sự đồng ý từ phía người đoạt giải cho phép Đơn vị tổ chức và Đơn vị tài trợ hoặc các nhân viên PR (quan hệ công chúng) ủy quyền liên hệ, sử dụng tên, hình ảnh, giọng nói và/hoặc chân dung của người đoạt giải vào các mục đích đăng báo, quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị và/hoặc các mục đích khác mà không phải trả thêm tiền. Khi người đoạt giải chấp nhận bất kỳ giải thưởng nào, Đơn vị tổ chức và Đơn vị tài trợ hoặc các nhân viên PR (quan hệ công chúng) ủy quyền liên hệ sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm, các khiếu nại, yêu cầu, nguyên nhân hành động, và/hoặc các thiệt hại mà người đoạt giải có thể có, dù được xác định hay chưa xác định vào thời điểm hiện tại, thuộc bất kỳ loại hình nào, phát sinh ngoài hoặc liên quan đến: (i) cuộc thi, (ii) chấn thương cá nhân và/hoặc thiệt hại tài sản, bị trộm cắp hoặc mất mát từ người đoạt giải do sử dụng giải thưởng, và/hoặc (iii) bất kỳ trách nhiệm thuế nào liên quan đến cuộc thi, giải thưởng và/hoặc việc sử dụng giải thưởng.
 2. Những người thắng giải cũng sẽ được thông báo riêng bằng email và/hoặc điện thoại đã đăng ký khi tham gia chương trình, và sẽ được yêu cầu xác nhận bằng email trong thời gian không quá 07 (bảy) ngày sau khi thông báo được gửi. Đơn vị tổ chức có toàn quyền quyết định với các giải thưởng không có người nhận theo bất kỳ cách thức phù hợp nào.
 3. Mọi thắc mắc, khiếu nại về kết quả đối với giải thưởng sẽ được tiếp nhận và xem xét giải quyết trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, Đơn vị tổ chức có quyền không tiếp nhận những thắc mắc và khiếu nại về kết quả.
 4. Mọi thắc mắc, khiếu nại về kết quả đối với giải chung cuộc sẽ được tiếp nhận và xem xét giải quyết trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, Đơn vị tổ chức có quyền không tiếp nhận những thắc mắc và khiếu nại về kết quả.
 5. Các giải thưởng sẽ được gửi trực tiếp cho người thắng giải theo thông tin đã đăng ký và xác nhận với Đơn vị tổ chức trong vòng 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày BTC gửi thư điện tử thông báo chuyển giải đến người nhận. Đơn vị tổ chức sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu người thắng giải đăng ký hoặc xác nhận sai thông tin.
Nghĩa vụ:
 1. Đơn vị tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát, hư tổn, thiệt hại hay sự thất vọng của thí sinh tham gia cuộc thi hay từ việc chấp nhận giải thưởng. Đơn vị tổ chức cũng không chịu trách nhiệm về việc bảo quản, hoàn trả, hay việc không giao hồ sơ dự thi hay hồ sơ dự thi bị thất lạc, trễ hạn, hay bị gửi nhầm, những vấn đề về trục trặc kỹ thuật của mạng điện thoại, mạng toàn cầu, hệ thống mạng, nhà cung cấp, máy chủ, thiết bị máy tính, phần mềm tin học; sự cố nghẽn mạng toàn cầu hay mạng điện thoại, bao gồm cả những hư tổn và thiệt hại của máy vi tính hay điện thoại mà thí sinh hay người khác dùng để tải bất kỳ tài liệu của cuộc thi. 
 2. Khi đã tham gia cuộc thi, thí sinh đã đồng ý rằng sẽ không buộc Đơn vị tổ chức phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất và thiệt hại nào (bao gồm những thiệt hại đặc biệt, gián tiếp và có liên đới) cũng như các đối tác, bộ phận điều hành, nhân viên khỏi những trách nhiệm về sự mất mát, thiệt hại, quyền lợi và những hành động có liên quan đến cuộc thi và việc chấp nhận giải thưởng, bao gồm và không giới hạn, thương tổn cá nhân, tử vong và thiệt hại tài sản.
 3. Khi đã nộp đơn đăng ký, thí sinh đồng ý và bảo đảm rằng sẽ không gửi dự thi những nội dung (i) có nội dung hằn học, đe doạ, khiêu dâm hay kích thích bạo lực, có chứa hình ảnh khoả thân, hình ảnh bạo lực vô cớ (ii) vi phạm bất kỳ đạo luật, quy chế, quy định pháp luật và trái đạo đức (bao gồm nhưng không giới hạn, việc kiểm soát xuất khẩu, bảo vệ khách hàng, cạnh tranh không lành mạnh, chống phân biệt đối xử hoặc quảng cáo sai lệch), các hành vi được xem là nói xấu, bôi nhọ, thù hận, có thành kiến phân biệt chủng tộc hoặc tôn giáo ​​hoặc gây khó chịu, đe dọa hoặc quấy rối một cách bất hợp pháp với bất kỳ một cá nhân, quan hệ làm ăn hay công ty nào; (iii) thay mặt cho bất kỳ thương gia hoặc nhà sản xuất, hoặc cho tổ chức nào; (iv) bao gồm bất kỳ thông tin có sử dụng tài liệu tham khảo các trang web khác, địa chỉ, địa chỉ email, thông tin hoặc điện thoại liên lạc; (v) hoặc có chứa virus máy tính, sâu hoặc các tập tin, chương trình có thể phá hoại máy vi tính.
Sử dụng thông tin cá nhân:
 1. Khi đã tham gia cuộc thi, thí sinh đồng ý với việc sử dụng tên và/hoặc những thông tin được đăng kí trên mẫu đăng ký dự thi, mà không có thù lao, cho mục đích quảng cáo và tiếp thị của Đơn vị tổ chức và Đơn vị tài trợ.
 2. Đối với bất kì thông tin cá nhân do thí sinh cung cấp cho Đơn vị tổ chức hoặc Đơn vị tổ chức có được từ các thí sinh từ đơn đăng ký này, mỗi cá nhân tham gia vào cuộc thi này thừa nhận rằng: Thí sinh được phép tiết lộ những thông tin cá nhân như vậy; Việc công bố thông tin phù hợp với bất kỳ quy định bảo mật của bất cứ nước nào, trong phạm vi địa lý của cuộc thi này, và đồng ý với việc sử dụng thông tin của Đơn vị tổ chức như dự tính trong thể lệ này (bao gồm nhưng không giới hạn, việc cung cấp thông tin cá nhân cho các cơ quan bên ngoài của Đơn vị tổ chức hay các bên thứ ba).
 3. Đơn vị tổ chức và các công ty thành viên tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của bất kỳ cá nhân nào truy cập website và hưởng ứng những quảng cáo và cuộc thi của chúng tôi. Xin vui lòng xem phần Quy định bảo mật để biết thêm chi tiết.
Điều khoản miễn trừ trách nhiệm:

Tất cả các tư liệu được đăng tải trên các trang web có thể được tải bởi bên thứ ba không liên quan, Đơn vị tổ chức đã có những bước phòng ngừa để ngăn chặn người dùng tải về. Tuy nhiên, nếu tình trạng trên vẫn tiếp diễn, Đơn vị tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào được gây ra.

Những quy định khác:
 1. Nếu người tham gia vi phạm thể lệ hay các điều luật liên quan, giải thưởng sẽ bị tước bỏ ngay lập tức.
 2. Quyết định lựa chọn người thắng giải của Đơn vị tổ chức là quyết định cuối cùng và người tham gia sẽ không được phép khiếu nại hoặc tranh chấp sau khi quyết định đã được đưa ra.
 3. Người thắng giải chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ giải thưởng theo quy định của pháp luật (nếu có).
 4. Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt, không được chuyển nhượng cho người khác.
 5. Đơn vị tổ chức không chịu trách nhiệm về sự không vừa ý của người thắng giải về sản phẩm trao thưởng. Người thắng giải tự chịu trách nhiệm sử dụng và bảo quản sản phẩm trúng giải sau khi nhận giải từ chương trình.

Hộp thư điện tử: info@kientaotuonglai.com.vn

Tổng đài hỗ trợ: 0981 793 336 - 0246 685 2255 (Hotline BTC Cuộc thi – JA Vietnam)

Thời gian làm việc 8:30 – 12:00 và 13:30 – 17:30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 – trong thời gian từ ngày 12.05.2022 đến hết ngày 13.11.2022.

BANNER FAQ
LogoLogo