Giới thiệu chương trình

Khóa học tư duy thiết kế dành cho giáo viên sẽ giúp giáo viên điều phối hoạt động của nhóm hiệu quả hơn và đặc biệt là hỗ trợ và ủng hộ các thí sinh tham gia cuộc thi Solve for Tomorrow.

Giảng viên:

- Tiến sĩ Tôn Quang Cường, Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Giáo dục - Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông là một trong những chuyên gia có chứng chỉ giảng dạy quốc tế của Cambridge đầu tiên ở Việt Nam.

- Tiến sĩ Lê Thanh Huyền, giảng viên trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, một trong những chuyên gia về dạy học STEAM/ STEM và đã tổ chức thành công nhiều hoạt động trải nghiệm mang tính hướng nghiệp và khởi nghiệp cho học sinh.

Giới thiệu khóa học Tư duy thiết kế

Khóa đào tạo Tư duy thiết kế nhằm hỗ trợ giáo viên có thêm công cụ hướng dẫn học sinh hiện thực hóa ý tưởng và sáng tạo cách tân. Từ đó, giáo viên có thể hướng dẫn cho đội thi và giảng dạy cho học sinh có tư duy đổi mới sáng tạo và thực hiện các dự án một cách hiệu quả.

Tư duy thiết kế là gì?

Tư duy thiết kế thúc đẩy sự sáng tạo, là công cụ mang tính khoa học để giải quyết vấn đề, tạo ra trải nghiệm đáng nhớ cho cả giáo viên và học sinh.

Các giai đoạn của tư duy thiết kế

Các giai đoạn của tư duy thiết kế bao gồm thấu cảm, xác định vấn đề, lên ý tưởng, làm sản phẩm, thử nghiệm và cuối cùng là kể câu chuyện. Bằng việc mở đầu với thấu cảm và kết thúc bằng một câu chuyện hay, việc thực hiện dự án và sản phẩm cuối cùng sẽ đến gần hơn với mọi người.

Ứng dụng tư duy thiết kế

Làm thế nào để vận dụng tư duy thiết kế để xây dựng đội thi và vận hành một cách hiệu quả? Tư duy thiết kế còn là bộ công cụ đắc lực trong quá trình giảng dạy và nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống.

Tổng kết

Tư duy thiết kế giúp giáo viên giải quyết các vấn đề phức tạp một cách hiệu quả.
LogoLogo