Khóa đào tạo
trực tuyến

Với mục tiêu truyền cảm hứng và chuẩn bị hành trang cho thế hệ trẻ trên con đường hội nhập quốc tế, khóa Đào Tạo Trực Tuyến được thiết kế chuyên biệt cho các giáo viên hướng dẫn cùng các thí sinh – những nhà kiến tạo tương lai.

Chương trình
đào tạo

Hoàn thành Đào tạo trực tuyến, làm chủ bộ kỹ năng giúp học sinh tự tin triển khai một dự án hoàn chỉnh
và sẵn sàng hiện thực hóa những ý tưởng thay đổi cuộc sống.

Giáo Viên

Quản lý dự án

Thực hành 05 kỹ năng: Giải Quyết Vấn Đề, Làm Việc Nhóm, Thuyết Trình, Tư Duy Sáng Tạo và Quản Lý Thời Gian để giúp ích cho học tập và công việc.

Học Sinh

Tư duy thiết kế

Nắm vững quy trình, lợi ích và cách ứng dụng Tư Duy Thiết Kế trong giảng dạy, giải quyết vấn đề và thực hiện dự án.

Các bước tham gia
Đào tạo trực tuyến

Khóa Đào tạo trực tuyến mang đến những kỹ năng mềm cần thiết và giúp bạn triển khai một dự án nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh.
Hoàn thành khoá học ngay để có sự chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình “Cùng Bạn Kiến Tạo Tương Lai - Solve For Tomorrow” nhé!

Bước 1
Đăng ký tài khoản trực tuyến
Bước 2
Chọn chương trình đào tạo
Bước 3
Chọn bài học, xem video bài giảng và trả lời câu hỏi
Bước 4
Hoàn thành khoá họ khi đạt đủ điểm số
Bước 5
Nhận Mã Chứng Nhận để tham gia Cùng Bạn Kiến Tạo Tương Lai
LogoLogo