KHÓA ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

Với mục tiêu truyền cảm hứng và chuẩn bị hành trang cho
thế hệ trẻ trên con đường hội nhập quốc tế, khóa Đào Tạo
Trực Tuyến được thiết kế chuyên biệt cho các giáo viên
hướng dẫn cùng thí sinh - những nhà kiến tạo tương lai.

Banner right

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hoàn thành khóa Đào tạo trực tuyến, làm chủ bộ kỹ năng giúp học sinh tự tin triển khai một dự án hoàn chỉnh và sẵn sàng hiện thực hóa nhưng ý tưởng thay đổi cuộc sống.

Quản lý dự án Khóa đào tạo bắt buộc cho Giáo viên

Cung cấp kiến thức và công cụ nhằm hỗ trợ và định hướng cho các em học sinh hoàn thành tốt dự án thi.

Tham khảo khóa đào tạo

Tư duy thiết kế

Phương pháp nghiên cứu

Kỹ năng mềm

Tư duy thiết kế Khóa đào tạo bắt buộc cho Học sinh

Cung cấp phương pháp tiếp cận mới về cách giải quyết vấn đề, từ đó có thể định hướng và tự mình thay đổi tư duy, đổi mới sáng tạo và thực hiện các dự án hiệu quả.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hoàn thành khóa Đào tạo trực tuyến, làm chủ bộ kỹ năng giúp học sinh tự tin triển khai một dự án hoàn chỉnh và sẵn sàng hiện thực hóa nhưng ý tưởng thay đổi cuộc sống.

Quản lý dự án Khóa đào tạo bắt buộc cho Giáo viên

Cung cấp kiến thức và công cụ nhằm hỗ trợ và định hướng cho các em học sinh hoàn thành tốt dự án thi.

Tham khảo khóa đào tạo

Tư duy thiết kế

Phương pháp nghiên cứu

Kỹ năng mềm

Tư duy thiết kế Khóa đào tạo bắt buộc cho Học sinh

Cung cấp phương pháp tiếp cận mới về cách giải quyết vấn đề, từ đó có thể định hướng và tự mình thay đổi tư duy, đổi mới sáng tạo và thực hiện các dự án hiệu quả.

Các bước tham gia
Đào tạo trực tuyến
Khóa Đào tạo trực tuyến mang đến những kỹ năng mềm cần thiết và giúp bạn triển khai một dự án nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh.
Hoàn thành khóa học ngay để có sự chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình Solve for Tomorrow 2021 nhé.

Bước 1

Đăng kí tài khoản trực tuyến

Bước 2

Chọn chương trình đào tạo

Bước 3

Chọn bài học, xem video bài giảng và thực hiện bài kiểm tra

Bước 4

Hoàn thành khóa học khi đạt đủ điểm số

Bước 5

Nhận Mã Chứng Nhận để tham gia Solve for Tomorrow 2021

Các bước tham gia
Đào tạo trực tuyến
Khóa Đào tạo trực tuyến mang đến những kỹ năng mềm cần thiết và giúp bạn triển khai một dự án nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh.
Hoàn thành khóa học ngay để có sự chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình Solve for Tomorrow 2021 nhé.

Bước 1

Đăng kí tài khoản trực tuyến

Bước 2

Chọn chương trình đào tạo

Bước 3

Chọn bài học, xem video bài giảng và thực hiện bài kiểm tra

Bước 4

Hoàn thành khóa học khi đạt đủ điểm số

Bước 5

Nhận Mã Chứng Nhận để tham gia Solve for Tomorrow 2021

LogoLogo