Giải thưởng dành cho

VÒNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

06 Giải thưởng

mỗi giải một sản phẩm Samsung trị giá

15.000.000 đồng

Dành cho 06 Tỉnh/ Thành phố có tỉ lệ Giáo viên và Học sinh tham gia đào tạo trực tuyến cao nhất.

100 Giải thưởng

mỗi giải một sản phẩm Samsung trị giá

1.000.000 đồng

Dành cho 50 GIÁO VIÊN hoàn thiện khoá học trực tuyến với điểm số cao nhất và có thời gian hoàn thành sớm nhất.

20 Giải thưởng

mỗi giải một sản phẩm Samsung trị giá

10.000.000 đồng

Dành cho Trường có tỉ lệ Giáo viên và Học sinh tham gia hoàn thành đào tạo trực tuyến cao nhất.

150 Giải thưởng

mỗi giải một sản phẩm Samsung trị giá

1.000.000 đồng

Dành cho 75 HỌC SINH hoàn thiện khoá học trực tuyến với điểm số cao nhất và có thời gian hoàn thành sớm nhất.

Giải thưởng
dành cho

VÒNG
CHUNG KẾT

02
Giải nhất

một sản phẩm Samsung

15.000.000

đồng/người

Dành cho mỗi cá nhân Thí sinh và Giáo viên hướng dẫn của đội chiến thắng hạng mục giải tương ứng.

02
Giải nhì

một sản phẩm Samsung

10.000.000

đồng/người

Dành cho mỗi cá nhân Thí sinh và Giáo viên hướng dẫn của đội chiến thắng hạng mục giải tương ứng.

06
Giải Ba

một sản phẩm Samsung

7.000.000

đồng/người

Dành cho mỗi cá nhân Thí sinh và Giáo viên hướng dẫn của đội chiến thắng hạng mục giải tương ứng.

10
Giải cộng đồng

một sản phẩm Samsung

5.000.000

đồng/người

Dành cho mỗi cá nhân Thí sinh và Giáo viên hướng dẫn của đội chiến thắng hạng mục giải tương ứng.

BẠN CÓ THẮC MẮC VỀ CUỘC THI VÀ GIẢI THƯỞNG

Tham khảo Thể lệ cuộc thi

Tham khảo Những câu hỏi thường gặp

LogoLogo